Presseinvitasjon: Fiskeriministeren til Haugesund

Tirsdag 14. juni skal fiskeriminister Per Sandberg til Haugesund for å se hvordan tang og tare kan bli medisiner for mennesker og mat for laksen.

Sandberg skal først besøke FMC Biopolymers tarefabrikk i Vormedal og deretter Biomars fiskefôrfabrikk på Karmøy.

- Regjeringen jobber med en strategi for bioøkonomi. Å utvikle ressursene i havet vil bli en viktig del av dette. De biobaserte næringene gir oss nye produkter og arbeidsplasser. Dette er et pionerarbeid på mange måter, og arbeidet som foregår utenfor Haugesund er veldig spennende, sier fiskeriminister Sandberg.

Program
10:00   Besøk FMC Biopolymers tarefabrikk på Vormedal
12.00   Besøk på Biomars fiskefôrfabrikk på Karmøy

Vil du vite mer om bedriftene, eller være med på ett eller begge besøkene? Kontakt pressevakt på telefon 902 51 303 eller media@nfd.dep.no. 

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»