Presseinvitasjon: Fiskeriministeren til Indonesia og Japan 22-28 november

Markering av 30 –årsjubileet for norsk lakseeksport til Japan står sentralt på programmet.

- Det strategiske grepet som ble tatt av myndigheter og næring i felleskap i 1985 fikk betydning langt over det jeg tror noen forutså den gang. Innpass på det japanske markedet har vært nøkkelen for den globale sushi-trenden og av stor betydning for den norske laksens posisjon verden rundt. I dag ligger det norsk laks på over halvparten av verdens sushi-biter, sier Elisabeth Aspaker.

Global Sushi Challenge Final finner sted i Tokyo 25. november. Her skal kokker fra 14 land konkurrerer om å lage den beste sushien. Fra Norge deltar Mark Jayson Subia.

Å bidra til bedre markedsadgang for norsk sjømat er et viktig mål for reisen. Ellers står bekjempelse av fiskerikriminalitet og norsk-støttede prosjekter for gjenoppbygging etter tsunamien på programmet for Aspaker. Besøk på verdens største fiskemarked i Tokyo blir det selvsagt også tid til.

Ta kontakt for nærmere detaljer om programmet.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, mobil 452 41 874, e-post id@nfd.dep.no,
eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker