Presseinvitasjon: Fiskeriministeren til Iran


Fiskeriminister Per Sandberg reiser til Teheran siste uken i september. Med seg har han en næringsdelegasjon innen sjømat, leverandørindustri og maritime bedrifter.

-  Med opphevelsen av sanksjonene står vi overfor en unik mulighet. Det er ikke hver dag et marked med 80 millioner mennesker åpner seg over natten, sier fiskeriminister Per Sandberg, som blir den første norske statsråden til å besøke landet etter at sanksjonene ble opphevet.

Under besøket skal Sandberg blant annet delta på en sjømatkonferanse i regi av Sjømatrådet og Innovasjon Norge og besøke lokalt sjømatmarked og oppdrettsnæring. Det blir også lagt opp til politiske samtaler. Statssekretær Dilek Ayhan vil lede det maritime programmet under besøket.

Sandberg har tro på at Iran kan gi muligheter for eksport av både sjømat og teknologi.

- Norsk oppdrettsnæring er verdensledende og vi opplever økende interesse for våre løsninger. Iran er tydelige på at de ønsker vekst i egen oppdrettsnæring og dette kan gi muligheter for norsk leverandørindustri. Foreløpig selger vi lite fisk til Iran, men vi ser en positiv utvikling og potensialet kan være stort, sier Sandberg.

Journalister som ønsker å dekke besøket må gjerne ta kontakt for nærmere detaljer om program og praktiske opplysninger. Av hensyn til logistikk er det begrenset antall plasser.

Påmelding til media@nfd.dep.no innen 15. august.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, mobil 452 41 874, e-post id@nfd.dep.no,
eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker