Presseinvitasjon: Fiskeriministeren til Karmøy 5. august

Fiskeriminister Per Sandberg besøker Karmøy 5. august.

Han skal blant annet delta på Fiskeridagene i Åkrehamn, ha møte med havnedirektøren for Karmsund Havn AS, og bedriftene Pure Atlantic AS og Pelagia Karmsund Fiskemel.

Fiskeriministerens program 5. august  

Når Hva Hvor
Kl. 10.15 Møte med havnedirektør Leiv Leknes, Karmsund Havn AS Husøy havn
Kl. 11.15 Møte med daglig leder Svein Johnny Naley, Pure Atlantic AS Husøy havn
Kl. 12.30 Møte med Pelagia Karmsund Fiskemel Husøy havn
Kl. 14.00 Åpning av Fiskesprell i Åkrehamn Åkrehamn
Kl. 15.45 -16.15 Mottakelse i Karmøy kommune v/ordføreren . Kopervik
Kl. 17.15 Fisherman's Memorial Ferkingstad (vestsiden av Karmøy)
Kl. 18.00 – 21.15 Amerikafesten Åkrehamn

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel, mobil 971 80 784, e-post hw@nfd.dep.no

eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post
media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker