Presseinvitasjon: Fiskeriministeren til Senja 17-18 mars

Senja er et sjømat-Norge i miniatyr og Per Sandbergs hjemplass. Reker, øko-laks, torsk og sild står på menyen når fiskeriministeren reiser øya rundt for å møte  fiskere og fiskekjøpere, oppdrettere og produsenter, videreforedlere og eksportører

Program

Torsdag 17. mars

09:20-10:10 Akvafarm AS i Bergsbotn
Produsent av smolt og yngel. Her vil daglig leder Odd Steinar Olsen vise statsråden hvilke krav til produksjon, inspeksjon og revisjon som Debio stiller for økologisk settefiskproduksjon, samt nysatsingen til Akvafarm med settefiskanlegg for rognkjeks. http://www.brkarlsen.no/settefisk-og-yngel/

11:20-12:50 Flakstadvåg Laks AS på Flakstadvåg
Norges første produsent av økologisk laks som i dag er den ene av to helårlige leverandører av økologisk laks i Norge. Her blir det en liten tur ut på merdekanten for å ta økologisk matfiskproduksjon nærmere i øyesyn. Bedriften har også eget slakteri på stedet. Daglig leder Roy Alapnes tar imot. http://www.brkarlsen.no/flakstadvag

13:35-14:15 Nergård Senja AS på Grunnfarnes
Fiskemottaket tar imot fisk fra den mindre flåten, det produseres saltfisk og tørkes torskehau. Avdelingsleder Jørgen Pedersen tar imot. http://nergard.no/about-us/companies/nergard-senja

Fredag 18. mars

08:30-09:15 Rekeindustribedriften Stella Polaris AS i Kårvikhamn
Statsråden møter styreleder Hans Ove Semmingsen og daglig leder Tom Harry Klausen. http://www.stellapolaris.no/

10:45-11:15 Brødrene Karlsen AS på Husøy
Søstrene Rita og Randi Karlsen driver fiskemottak og en tradisjonell fiskeindustri-bedrift som pakker ferskfisk, produserer saltfisk og tørrfisk, i tillegg til at de driver filetproduksjon av laks. http://www.brkarlsen.no/

11:15-11:45 Fortuna
Tur om bord i kystfiskebåten til Rune Sand som driver fiske med snurrevad og garn, med base på Husøy. Ombord vil statsråden møte et knippe offensive fiskere og fiskebåtredere fra Sjømatregion Senja.

11:45-13:15 Møte med Sjømatklyngen Senja
Sjømatklyngen Senja er et strategisk samarbeid mellom 30 sjømatbedrifter i Senjaregionen innenfor fangst- og fiskeri, sjømatindustri, havbruk og marin leverandørnæring. Tema for møtet er hvordan samarbeid i marine klynger skal gi økt konkurransekraft og lønnsomhet og hva veinettet som knytter yttersida av Senja til E6 betyr for sjømatindustrien.

13:50-14:50 Nergård Senja AS og Nergård Sild AS i Senjahopen

Besøk hos Nergård Senja AS og Nergård Sild AS. Norges nest største fiskerikonsern har omfattende aktivitet på Senja, både på pelagisk og hvitfisksiden. I Senjahopen møter statsråden Henning Grande som er daglig leder for Nergårds virksomhet på Senja, samt finansdirektør Arne Karlsen fra konsernledelsen, som for øvrig har vært medlem Sjømatindustriutvalget (NOU 2014:16).

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, mobil 452 41 874, e-post id@nfd.dep.no,
eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Dokumenter og linker