Presseinvitasjon: Fiskeriministeren til Tromsø

Fiskeriminister Per Sandberg reiser til Tromsø mandag 25. og tirsdag 26. januar. Der skal han markere byggestarten av kunnskapssenteret Fram II, og tale på Arctic Frontiers. Og han skal besøke verdens første el-sjark.

Fiskeriminister Sandberg skal også bruke tiden i Tromsø til å besøke sjømatinstitusjoner og organisasjoner.

Program mandag 25. januar
10:30 Møte med NOFIMA
12:00 Møte med Havforskningsinstituttet
14:45 Markering for Fram II – Fiskeriminister Per Sandberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen legger ned grunnsteinen for Fram II, og markerer byggestarten for det nye kunnskapssenteret.

Program tirsdag 26. januar
09:30 Møte med Norges Råfisklag
11:30 Møte med USAs spesialutsending for arktiske saker
13:00 Arctic Frontiers, fiskeriministeren holder tale
14:30 Besøk ombord den elektriske fiskebåten MK Karoline
15:15 Møte med Norges sjømatråd
 

Kontakt: Pressevakt 902 51 303 eller e-post: media@nfd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»