Presseinvitasjon: Fiskeriministeren til verdens største sjømatmesse

Fiskeriminister Per Sandberg reiser til Brussel onsdag 27. april og torsdag 28. april for å besøke sjømatmessen Seafood Expo Global. Der skal han møte norske utstillere og internasjonale kollegaer. 

- Det ligger norsk sjømat på 36 millioner middagstallerkener over hele verden hver dag og etterspørselen øker. Sjømatmessen i Brussel er en viktig arena for sjømatnæringen, og Norge er godt representert på messen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Sjømatmessen i Brussel er verdens største med 26.000 kjøpere, leverandører, og andre fagfolk fra sjømatbransjen. Til sammen møtes representanter fra mer enn 140 land.

I tillegg til å besøke Sjømatmessen skal fiskeriminister Sandberg møte Karmenu Vella, EU kommissær for miljø, maritime saker og fiskeri. Videre skal Sandberg ha bilaterale møter med Canadas fiskeriminister og Færøyenes utenriks- og handelsminister.

Fiskeriministeren har også invitert europeiske politikere, myndigheter og forskere til et havseminar om hvordan forskningen kan bidra til blå vekst i Europa.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen, mobil 934 19 402, e-post lno@nfd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»