Presseinvitasjon: Fiskeriministeren til VM i skrei-fiske

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker er til stede under VM i skreifiske i Svolvær lørdag 29. mars. Fredag besøker hun fiskerifagelever og lokal fiskeindustri i Lofoten.

Program fredag 28. mars:

09.00-10.30:        Vest-Lofoten videregående skole, Leknes
Fiskeriministeren møter fiskerifagelever og studenter fra maritim fagskole til dialog om maritime- og fiskeripolitiske spørsmål. Statsråden vil blant annet diskutere hva slags kompetanse vi vil trenge framover dersom Norge skal beholde sin posisjon som sjøfarts- og sjømatsnasjon.

10.45-11.45:        Europharma AS, Leknes
Europharma AS er leverandør av vaksiner og fiskehelseprodukter i Norge, Canada, Skottland og Chile.

12.00-13.30:        Lofotprodukt AS, Leknes
Lofotprodukt AS har gjennom aktiv satsing på kvalitet, design, produktutvikling og salg opplevd en kraftig vekst de siste ti årene og ble i fjor kåret til Årets mat- og drikkeprodusent av NHO.

15.00-16.00:        Saga Fisk AS, Svolvær
Saga Fisk AS var en av de første bedriftene i Norge som tok i bruk kunstig tørking av fiskehoder, ryggbein og avskjær. Bedriften er i dag blant de største på det afrikanske markedet.

På ettermiddagen har Aspaker møte med Lofoten Sjømatutvalg.

Program lørdag 29. mars:

08.45: Åpningshilsen, VM i skreifiske

09.15: Fiskeriministeren er med i en fiskebåt og følger VM.

Ca 17.00: Premieutdeling på Skreikafeen ”Dobbeltfrysa”

Kontakt: Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, 452 41 874

Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, tlf 452 41 874

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker