Presseinvitasjon: Fremleggelse av sjømatindustrimeldingen fredag kl 11

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker inviterer til pressekonferanse for å presentere stortingsmelding om sjømatindustrien.

Tid: Fredag 13. november kl 11.00

Sted: Kystens hus, Tromsø

Pressekonferansen kan også følges på nett-tv på våre nettsider, https://www.regjeringen.no/id2460841/

Medier som ønsker å sende fremleggelsen direkte på sine nettsider kan ta kontakt for embed-kode.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker