Presseinvitasjon: Havkonferansen i Stavanger 7. september

Næringsliv og forskere samles for å gi innspill til regjeringen om hvordan Norge best kan utnytte det store potensialet som ligger i havet. Konferansen åpnes av statsminister Erna Solberg.

Tid: Onsdag 7. september kl 10-16

Sted: Clarion Hotel Air, Stavanger

Havet er viktig for å løse framtidens globale utfordringer. Konferansen er den siste av regjeringens tre konferanser om grønn omstilling som skal bidra til nytenkning om de endringene det norske samfunnet skal gjennom de nærmeste tiårene.

Programmet for konferansen: https://www.regjeringen.no/contentassets/6751e1ab4afe4988917ab0b810fe4398/program-omstillingskonferansen-7.-september.pdf

Pressekontakt for Statsministeren: Arvid Samland, tlf 930 51 458

Pressekontakt for fiskeriministeren: Ingrid Dåsnes, tlf 452 41 874

Pressekontakt for klima- og miljøministeren: Reidar Evensen, tlf 991 62 659

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker