Presseinvitasjon: Hvordan skaffe nok mat til laksen?

Innspillsseminar om fremtidens fôrtilgang i oppdrettsnæringen

 

Tid: Mandag 8.desember kl 10-12
Sted: Nærings- og fiskeridepartementet, Grubbegata 1

Fôrtilgang vil være en viktig faktor for å sikre en bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Fiskeriministeren inviterer norske fôrprodusenter og forskningsinstitusjonene Nofima og Nifes til å komme med sine innspill på hvordan de ser for seg at en økt havbruksproduksjon får dekket sitt fôrbehov, som også ivaretar hensynet til bærekraft, fiskehelse og –velferd, samt sunn og trygg sjømat. Seminaret er et ledd i arbeidet med stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen.

Seminaret er åpent for media.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, mobil 452 41 874, e-post id@nfd.dep.no,
eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker