Presseinvitasjon: Kvoteutvalet overleverer innstillinga si 14. desember

Kvoteutvalet som har sett på korleis kvotesystemet i fiskeria bør innrettast for framtida overleverer innstillinga si (NOU) til fiskeriminister Per Sandberg onsdag 14. desember.

Utvalet har vore leia av Arild Eidesen, fyrstelagmann i Hålogaland lagmannsrett.

Du kan følgje pressekonferansen på www.regjeringen.no/nfd

Tid: onsdag 14. desember kl. 10.00
Sted: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8

Lenkjer: 

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Dokumenter og linker