Presseinvitasjon: Mæland ber industrien om grønne råd

Næringsminister Monica Mæland møter næringslivet i Mo i Rana 19. september for å få grønne råd til arbeidet med industrimeldingen.

Tema for møtet er det grønne skiftet.

- Fremtiden  er uviss, men vi vet at klima- og miljøutfordringene krever at vi tenker grønt i næringsutviklingen. Etterspørselen etter energi og miljøvennlige produkter vil øke, den teknologiske utvikling vil gå raskere og kunnskapsbehovet blir større, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Det er disse problemstillingene næringsministeren vil diskutere på møtet i Mo i Rana.

Før møtet vil næringsministeren besøke Celsa Armeringsstål AS i Mo Industripark. Produksjonen baseres på jern- og stålskrap, noe som gjør Celsa Armeringsstål AS til Norges største gjenvinningsbedrift.

­Ny teknologi, roboter og digitalisering vil forandre måten vi jobber på. Med den kommende Industrimeldingen skal regjeringen ruste industrien til å møte endringene. I arbeidet med meldingen ønsker Mæland innspill fra bedrifter, partene i arbeidslivet, organisasjoner og andre relevante miljøer. Møtet i Mo i Rana er et av flere innspillsmøter i ulike deler av landet.

Både bedriftsbesøk og innspillsmøtet er åpent for presse.

Når: Mandag 19. september klokken 11:30-13:00.
Hva: Bedriftsbesøk til Celsa Armeringsstål AS
Hvor:
Mo industripark, Mo i Rana.

Når: Mandag 19. september klokken 14:00-16:00.
Hva: Innspillsmøte til arbeidet med industrimedlingen
Hvor:
Campus Helgeland, Mo i Rana.

Skriftlige innspill til arbeidet med industrimeldingen kan sendes til: postmottak@nfd.dep.no.   

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post
tvi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker