Presseinvitasjon: Mæland ber industrien om råd

Næringsminister Monica Mæland inviterer til møte om industrimeldingen, torsdag 11. august på Raufoss.

Tema for møtet er digitalisering og automatisering i industrien. Før møtet vil det bli omvisning på Benteler. Benteler-fabrikken på Raufoss lager deler til bilindustrien.

- Vi har en fantastisk industrihistorie. Samtidig vet vi at ny teknologi, digitalisering og det grønne skiftet vil forandre måten vi jobber på. Derfor arbeider vi nå med en industrimelding, sier næringsminister Monica Mæland.

Industrimeldingen vil drøfte hvordan næringspolitikken skal fremme god omstillingsevne, økt bærekraft og fortsatt høy konkurransekraft i norsk industri.

I arbeidet med meldingen ønsker Mæland innspill fra bedrifter, partene i arbeidslivet og organisasjoner og andre relevante miljøer.

Møtet på Raufoss er et av flere innspillsmøter ulike deler av landet. Mæland er tilgjengelig for pressen i forbindelse med arrangementet.

Når: Torsdag 11. august klokken 11:00-14:00.

Hvor: Industriparken på Raufoss, Enggaten 40.

Skriftlige innspill til arbeidet med industrimeldingen kan sendes til: postmottak@nfd.dep.no.   

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker