Presseinvitasjon: Mæland ber næringslivet på Vestlandet om råd

–Situasjonen i norsk økonomi har endret seg. Aktiviteten i petroleumsnæringen går nedover, og dette merkes spesielt på Vestlandet. Det er viktig å høre hvordan næringslivet og partene i arbeidslivet selv ser på situasjonen, og hvordan de posisjonerer seg for å være konkurransedyktige fremover, sier næringsminister Monica Mæland. 

Næringsminister Mæland inviterer næringslivet på Vestlandet til å diskutere hvordan næringslivet skal bidra til omstilling.

Hva: Innspillsmøte om konkurransekraft 
Når: Onsdag 24. juni kl 14:00-16:00
Hvor: Nyskapingsparken, Thormøhlensgate 51, Bergen

Konkurransekraft for norske arbeidsplasser er et av regjeringens åtte satsingsområder. Les mer om arbeidet for konkurransekraft på regjeringens nettsider: https://www.regjeringen.no/no/om-regjeringa/solberg/Regjeringens-satsingsomrader/id752698/

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen, mobil 934 19 402, e-post lno@nfd.dep.no

eller pressevakten: 902 51 303 (ikke sms), e-post
media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»