Presseinvitasjon: Mæland besøker Vestlandskonferansen og Aqkva

Næringsminister Monica Mæland besøker torsdag 23. januar Vestlandskonferansen i Bergen og havbrukskonferansen Aqkva på Stord.

Mæland holder først innlegg på Vestlandskonferansen. Temaet er vestlandsk næringsliv i et globalt perspektiv.

Hva: Vestlandskonferansen i Bergen.

Hvor: Grieghallen, Peer Gynt salen.

Når: 23. januar klokken 09:00-09:25.

Senere på dagen reiser næringsministeren videre til Aqkva-konferansen. Konferansen ble arrangert for første gang i 2003, den gang som en ren torskekonferanse. Siden er konferansen utvidet til å inkludere hele havbruksnæringen.

I sitt innlegg vil næringsministeren blant annet ta opp vekstpotensialet i marin sektor og regjeringens næringsrettede politikk. Fjoråret var det beste noensinne for norsk sjømatnæring. Eksportverdien passerte hele 61 milliarder kroner, et beløp vi aldri tidligere har vært i nærheten av. Rekorden har for øvrig en bismak - for mens lakseoppdrettere tjener gode penger, sliter særlig hvitfisknæringen.

Hva: Aqva-konferansen på Stord.

Hvor: Stord hotell.

Når: 23. januar klokken 14:00-14:20.

Statsråden er tilgjengelig for pressen i forbindelse med begge konferansene.

Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil: 975 26 759, e-post: csh@nfd.dep.no, (med til Bergen og Stord) eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post: media@nfd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker