Presseinvitasjon: Mæland får forenklingsrapport

Næringsminister Monica Mæland mottar Forenklingsutvalgets rapport tirsdag 10. juni.

Tirsdag legger Forenklingsutvalget frem sin rapport Enklere regler – bedre anskaffelser.

Forenklingsutvalget ble satt ned i desember 2012 for å se på hvordan reglene for offentlige innkjøp kan gjøres enklere og mer fleksible. Utvalget har vurdert den særnorske delen av regelverket.

Næringsminister Monica Mæland mottar NOU-rapporten 10. juni kl 09:30.

Mæland og utvalgsleder Inger Roll-Matthiesen er tilgjengelige for pressen i forbindelse med overrekkelsen.

Når: Tirsdag 10. juni kl 09:30.

Hvor: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongensgate 8, Oslo.

Pressekontakt

Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nfd.dep.no
eller pressevakten: Mobil 902 51 303, e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker