Presseinvitasjon: Mæland kommenterer Statkraft-saken

Næringsminister Monica Mæland inviterer til pressekonferanse i departementet fredag 5. august klokken 12:00. 

Tema blir lovavdelingens vurdering av habilitet, som offentliggjøres i dag.

Mæland vil være tilgjengelig for kommentar etter pressekonferansen.

Sted: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8, Oslo.

Når: Klokken 12:00.

Forhåndsregistrering for pressen: media@nfd.dep.no. Husk legitimasjon.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker