Presseinvitasjon: Mæland til Ålesund

Næringsminister Monica Mæland deltar på Verftskonferansen i Ålesund tirsdag 1. november. 

Hva: Den årlige Verftskonferansen er blant de viktigste møteplassene for norsk maritim industri. Konferansen samler sentrale aktører innenfor verft- og utstyrsleverandører, rederiene, maritime tjenesteleverandører, forskningsmiljøer og myndigheter. Tema for årets konferanse er "omstilling i maritim næring". Mæland får også overlevert Maritim21-strategien, kl. 11.00. Den ble bestilt av regjeringen i 2015, og skal være en strategi for forskning, utvikling og innovasjon for den maritime næringen 

Når: kl 09.30

Hvor: Scandic Parken Hotel i Ålesund

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil 975 26 759, e-post csh@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker