Presseinvitasjon: Mæland til Arendalsuka

Næringsministeren reiser til Arendalsuka for å diskutere ny norsk industripolitikk. Hun jobber for øyeblikket med en industrimelding. Program følger nedenfor.

Program

Tirsdag 16.8.

10.30 – 11.00  Innlegg på PROSIN-konferansen

13.30 - 14.00  Innlegg på konferansen Energy Outlook

15.30 -  17.00 Debatt om "Grønt skifte og norsk industri"

18.00 – 19.30  Lansering av "Toppindustrisenter"

Onsdag 17.8.

09.00 – 10.00  Debatt om industri i regi av Tekna 

11.00 – 12.00  Åpning av "Nye Arendal Gjestehavn"

15.00 – 16.00 Møte med Arendal kommune og industribedrifter

16.30 – 18.00 Møte om klyngene neste 10 år i regi av Innovasjon Norge

18.00 - 19.00   Telenor og Abeliatime om omstilling/gründerkultur

Torsdag 18.8.

10.00 – 11.00  Møte med Gard

11.30 – 12.30  Møte med OSM Maritime Group

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil 975 26 759, e-post csh@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker