Presseinvitasjon: Mæland til Bergen

Fredag 24. juni deltar næringsministeren på NHHs forskerkonferanse "Frontiers in Services" og senere på dagen skal hun delta på avdukingen av Paul McCartney-steinen. 

Hva: Frontiers in Services er en konferanse der ledende forskere på tjenestesektoren møtes.

Når: Klokken 09.00-09.40

Hvor: Norges Handelshøyskole (NHH), Helleveien 30

Hva: Avduking av Paul McCartney-steinen i Bergens egen "walk of fame"

Når: Klokken 10.30

Hvor: Nøstegaten 32

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil 975 26 759, e-post csh@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker