Presseinvitasjon: Mæland til Bergen

Næringsministeren besøker Bergen fredag 15. november i forbindelse med årskonferansen til Bergen Næringsråd.

Mæland skal holde ett innlegg med tittelen ”Norsk næringsliv – internasjonale muligheter” under konferansen. Statsråden vil være tilgjengelig for media etter innlegget, klokken 13.15.

Hva: Bergen Næringsråds årskonferanse 2013

Når: Innlegg etter lunsj klokken 12.45

Hvor: Årskonferansen avholdes i Peer Gynt salen i Grieghallen på Edvard Griegs plass

Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil: 975 26 759, e-post: csh@nhd.dep.no (med til Bergen), eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post: media@nhd.dep.no.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker