Presseinvitasjon: Mæland til Brüssel

Konkurransepolitikk, romvirksomhet og Norges mineralressurser er tema når næringsminister Monica Mæland besøker Brüssel 18.-19. februar.

Mæland møter først konkurransekommissær Joaquin Almunia i Europakommisjonen. Tiltak som kan styrke Konkurransetilsynets uavhengighet er et av temaene Mæland vil ta opp.

Næringsministeren skal også ha møte med kommissær for industri og entreprenørskap Antonio Tajani. EUs romprogrammer Galileo, EGNOS og Copernicus, og regjeringens politikk for mineralnæringen står på programmet.

- Mineralnæringen er et viktig satsingsområde for regjeringen. Industrien i EU trenger pålitelig tilgang på råvarer. Norge kan produsere mineraler og metaller uten å påføre miljøet for store belastninger, sier Mæland.

Møtene med Almunia og Tajani er tirsdag 18. februar.

Næringsministeren vil også ha samtaler med politikere i Europaparlamentet og president i EFTAs overvåkingsorgan Oda Sletnes.

Pressekontakt

Fungerende kommunikasjonssjef Martine Røiseland (med til Brüssel), mobil 970 55 024, e-post mrd@nfd.dep.no
eller pressevakten: Mobil 902 51 303, e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker