Presseinvitasjon: Mæland til EFTA-møte

Næringsminister Monica Mæland deltar på EFTAs ministermøte på Island mandag 23. juni. 

Oppfølging av frihandelsforhandlingene mellom EU og USA står på dagsordenen når EFTAs ministre møtes på Island. De skal også gjennomgå EFTAs arbeid med frihandelsavtaler fremover.

EFTA-ministrene møter i tillegg Filippinenes visehandelsminister Cristobal for å signere en samarbeidserklæring mellom Filippinene og EFTA.  

Når: Mandag 23. juni.

Hvor: Vestmannaeyjar, Island.

Pressekontakt

Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland (med til Island), mobil 970 55 024, e-post mrd@nfd.dep.no
eller pressevakten: Mobil 902 51 303, e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker