Presseinvitasjon: Mæland til EFTA-toppmøte

Næringsminister Monica Mæland (H) deltar på EFTAs ministermøte i Genève mandag 17. november.

Oppfølging av frihandelsforhandlingene mellom EU og USA står på dagsordenen når EFTAs ministre møtes i Genève. De vil også gjennomgå EFTAs arbeid med frihandelsavtaler for å avklare prioriteringer fremover.

EFTA-kollegiet møter visehandelsrepresentant (Deputy USTR) Micheal Punke for å snakke om forhandlingene om en handelsavtale mellom EU og USA (TTIP). I tillegg møter de Guatemalas viseminister Maria Luisa Flores for å markere at forhandlingene mellom EFTA og Guatemala om et tilslutning til EFTAs handelsavtale med Panama og Costa Rica er avsluttet.

Næringsminister Monica Mæland er tilgjengelig for pressen i forbindelse med ministermøtet.

Når: Mandag 17. november, kl 08:30-14:15.
Hvor: Hotell President Wilson, 47 Quai Wilson, Genève, Sveits.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken (med til Geneve), mobil 992 18 303, e-post
tvi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker