Presseinvitasjon: Mæland til EU-møte i Amsterdam

Næringsministeren deltar på uformelt ministermøte i EUs konkurranseevneråd onsdag og torsdag denne uken.

Da samles EUs næringsministre i Amsterdam for blant annet å diskutere digitaliseringen av industrien og delingsøkonomien. Hver enkelt næringsminister har invitert med seg en entreprenør som er ledende innenfor digitalisering av industrien. Entreprenørene skal være med å gi innspill til Europakommisjonen, som arbeider med en handlingsplan for digitalisering av industrien. Mæland har invitert med seg Jan Olav Endrerud i Raufoss-selskapet DolphiTech til Amsterdam.   

Digitalisering av industrien og delingsøkonomien er høyaktuelle tema for regjeringen, som er i full gang med en egen industrimelding som skal drøfte hvor veien går videre for norsk industri.

Onsdag 27. januar klokken 18.30-21.30:

Hva: Felles middag der alle næringsministrene har tatt med seg innovative entreprenører fra den digitale industrien. Mæland har invitert med seg DolphiTech, som leverer ultralydbaserte 3D-kameraer og analyse for blant annet materialundersøkelser på fly og biler (og har blant annet Boeing som kunde). I forkant av middagen holdes et innspillsmøte i forbindelse med at Europakommisjonen arbeider med en handlingsplan for digitalisering av industrien.

Hvor: Transformatorhuis på Westergasfabriek. Klönneplein 2, 1014 DD Amsterdam

Torsdag 28. januar klokken 08.30-14.30:

Hva: Uformelt ministermøte i EUs konkurranseevneråd. Tema er det indre marked for tjenester og uberettiget geo-blocking (tilgang til digitale tjenester ved opphold i andre EØS-land). Under lunsjen vil det være en diskusjon om delingsøkonomien (hvordan møter medlemsstatene problemstillingene i delingsøkonomien og hvordan utnytter de potensialet). Bedriften OuiShare Fest vil holde åpningsinnlegg, og flere statsråder vil holde innlegg om hva de har gjort for å møte utfordringer knyttet til delingsøkonomien. Møtet er lukket for pressen, men media har mulighet til å foreta intervjuer i førsteetasjen på museet etter at møtet er ferdig.

Hvor: National Maritime Muesum. Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil 975 26 759, e-post csh@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Dokumenter og linker