Presseinvitasjon: Mæland til Finland

Næringsminister Monica Mæland besøker Finland 23. - 24. september for politiske samtaler. 

Felles utfordringer rundt konkurransekraft og finske erfaringer står på programmet når næringsministeren besøker vårt nordiske naboland denne uken. Et tema blir blant annet Finlands satsing på innovasjon.

Mæland skal også delta på et seminar om mineralnæringen og møte med forsvarsindustrien. Hun skal også besøke det tidligere statseide finske selskapet Kemira.

Når: tirsdag 23. og onsdag 24. september.
Hvor: Helsingfors, Finland.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad (med på reisen), mobil 917 17 459, e-post
 rsi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker