Presseinvitasjon: Mæland til Genève

Næringsminister Monica Mæland deltek på EFTA-møte i Genève førstkomande måndag. Her vil medlemslanda diskutere blant anna brexit, TTIP og handelsavtaler. 

- Som ein liten og open økonomi er Noreg heilt avhengig av å handle med andre land. Gjennom Efta får vi tilgang til nye marknadar, seier Mæland.

- Brexit blir eit viktig tema på ministermøtet. Storbritannia er ein svært viktig handelspartnar for oss, og vi må finne ei samarbeidsform som varetek Noreg og dei andre EFTA-landa sine interesser på ein god måte, seier ho.

Mæland vil vere tilgjengeleg for pressa over telefon. Ta kontakt med kommunikasjonsrådgivar Christine Spersrud Haug for å gjere ein avtale. Presse som ynsker å møte Mæland i Genève burde ta kontakt straks.

Når: Måndag 21. november

Kor: EFTA-bygningen, 9-11, rue de Varembé, Genève, Sveits

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil 975 26 759, e-post csh@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker