Presseinvitasjon: Mæland til København

Næringsminister Monica Mæland besøker København mandag 28. april. Hun skal blant annet delta på Norsk-dansk handelskammer sin markering av Grunnlovsjubileet, samt ha politiske samtaler.

Norsk-dansk handelskammer markerer 200-årsjubileet for den norske grunnloven på den danske børsen, med konferansen «To lande, en historie, perspektiver og potensiale». Dette arrangeres i samarbeid med ambassaden i København og Innovasjon Norge. Nærinsgminister Monica Mæland deltar sammen med sin danske kollega, økonomi- og innenriksminister Margrethe Vestager. Norsk presse er også velkommen.

Se hele programmet for konferansen her.

Mæland skal også ha politiske samtaler med økonomi- og innenriksminister Margrethe Vestager, handels- og utviklingsminister Mogens Jensen, samt kontorsjef Line Nørbek og erhvervsjuridisk direktør Lisbeth Dyreberg ved Erhvervs- og vækstministeriet.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad, mobil 917 17 459, e-post
 rsi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker