Presseinvitasjon: Mæland til Myanmar

Næringsminister Monica Mæland besøker Myanmar 30. november - 3. desember 2014.

Søndag 30. november har næringsministeren eget program i forkant av statsbesøket til Myanmar. Mæland planlegger å besøke et lokalt marked sammen med blant andre Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas. Temaet er hva mobiltelefoner betyr for hverdagen til folk flest. Myanmars utvikling og utfordringer knyttet til samfunnsansvar står også på programmet. Telenor er blant de aller første store internasjonale investorene i Myanmar, og har nettopp lansert mobiltjenester i landet.

– Det er god kontakt mellom norske og myanmarske myndigheter. Jeg er opptatt av hvordan norske bedrifter kan bidra til å bygge ut viktig infrastruktur, bruke naturressurser på en bærekraftig måte og bidra til god utvikling i Myanmar, sier næringsminister Monica Mæland. 

Næringsminister Monica Mæland og utenriksminister Børge Brende ledsager DD.MM. kong Harald og dronning Sonja under statsbesøket til Myanmar 1. – 3. desember. Representanter for norsk næringsliv deltar også. Presse som ønsker å dekke besøket må ha visum til Myanmar.

NB: Frist for visumsøknad er mandag 13. oktober.

Les mer om statsbesøket og visumprosessen hos Utenriksdepartementet.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post
tvi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker