Presseinvitasjon: Mæland til Sørlandet

Toppmøte med næringslivet i Agder og besøk hos National Oilwell Varco står på programmet når næringsminister Monica Mæland tirsdag 25. mars besøker Sørlandet.

Muligheter og utfordringer for næringslivet i regionen er tema for NHO Agders topplederforum. Næringsminister Monica Mæland deltar på møtet, som samler næringslivsrepresentanter fra begge Agder-fylkene og fra flere bransjer.

Etter toppledermøtet reiser Mæland videre til National Oilwell Varco, der hun blant annet får høre om NODE-klyngen og Sørlandslab. Elkem Solar forteller om hvordan de har brukt forskning og utvikling for å komme seg gjennom tøffe tider.

Både møtet og bedriftsbesøket er åpent for pressen.

NHO Agders topplederforum

Når: 09:00-10:30

Hvor: Agder Energi, Kjøita 18, Kristiansand.

Bedriftsbesøk

Når: 11:00-12:00

Hvor: National Oilwell Varco, Korsvikfjorden.

Pressekontakt

For næringsministeren: Fungerende kommunikasjonssjef Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nfd.dep.no
eller pressevakten: Mobil 902 51 303, e-post: media@nfd.dep.no.

For NHO Agder: Rådgiver Trond Madsen, mobil 905 91 255, e-post: trond.madsen@nho.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker