Presseinvitasjon: Mæland til Stavanger

Næringsministeren reiser onsdag 28. september til Stavanger for å få innspill til ny industripolitikk. 

Dette er det siste og femte innspillsmøtet i forbindelse med arbeidet med en ny industrimelding. Meldingen skal etter planen legges frem i begynnelsen av 2017.

Kompetanseoverføring mellom næringer, og hvordan å sikre arbeidstakerne riktig kompetanse vil være tema på onsdagens møte. Dette er særlig aktuelt på grunn av nedbemanninger i oljenæringen, og økende digitalisert og automatisert produksjon.

Mæland vil også møte elever og få en omvisning ved forskerlinjen på St.Olav videregående skole. Og hun vil få en demonstrasjon av roboter som elevene har bygget tidligere.

Næringsministeren deltar videre på Pulpitkonferansen tidligere på dagen. Konferansen er en møteplass for alle som er opptatt av utviklingen av Sør-Vestlandsregionen. Tema for konferansen er "omstilling og nyskaping".

Foreløpig program 28. september

Kl 08.30 – Ankomst Pulpit-konferansen i Stavanger konserthus, Sandvigå 1 (Mæland møter næringslivet, og her blir det tid til en prat med pressen den første halvtimen).

Kl. 09.00  Åpning av Pulpit. Velkommmen v/Aslak Sira Myhre

Kl 09.20 – Mæland holder innlegget "Næringspolitikk for fremtiden"

Kl 10.40 – Avreise til St. Olav videregående skole i Jens Zetlitz gate 33.

Kl 11.00 – Omvisning og skolebesøk. Mæland møter elever på forskerlinjen. Hun får en demonstrasjon av roboter, som elevene tidligere har bygget. Elevene har også gjennomført fag på universitetsnivå. Introduksjon om samarbeidet med Universitetet i Stavanger og med bedrifter.

Kl. 11.45 – Lunsj

Kl. 12.00 – Innspillsmøte industrimeldingen. Ca 15 deltakere fra næringsliv/bedrifter og utdanningsinstitusjoner.

Kl 14.50 – Avreise 

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil 975 26 759, e-post csh@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker