Presseinvitasjon: Mæland til Stockholm

Næringsminister Monica Mæland (H) besøker Stockholm 20. april for å delta på konferansen «The Nordics – Partners in Innovation». Hun møter også den svenske næringsministeren Mikael Damberg.

På konferansen deltar flere toppledere i svenske og norske bedrifter, samt organisasjoner.

Les mer om konferansen her  

Næringsministeren møter også sin svenske kollega Mikael Damberg for samtaler for blant annet å diskutere statlig eierskap, virkemidler for innovasjon, delingsøkonomi og arbeidet med industrimeldingen.

Mæland skal også møte Innovasjon Norges representanter i Sverige for å høre nærmere om hvordan de hjelper norske bedrifter inn på det svenske markedet.


Fakta om forholdet Norge – Sverige:

Import av varer fra Sverige (2015): 70 milliarder kroner
Eksport av varer til Sverige (2015): 50 milliarder kroner
Norsk tjenesteeksport til Sverige (2013): 24, 3 milliarder kroner

Norske selskaper i Sverige
Antall: Rundt  2200
Total omsetning: 166 milliarder kroner (2014). 

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post
tvi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker