PRESSEINVITASJON: Mæland til Storbritannia

Næringsministeren reiser til Storbritannia 12.-14. september for å møte handelsminister Liam Fox, og for å få innspill til industrimeldingen som er varslet i 2017. 

Foreløpig program 

Mandag 14. september:

  • Besøk til bilprodusenten Aston Martin i Coventry.
  • Besøk til Warwick Manufacturing Group i Coventry.  
  • Arbeidsmiddag for næringslivsdelegasjonen.

Tirsdag 13.september:

  • Besøk til Manufacturing Technology Centre (MTC) i Coventry.
  • Møte med handelsminister Liam Fox i London.
  • Konferanse om digitalisering i regi av den norske ambassaden, Innovasjon Norge og Lefdal Mine DataCentre i London.  
  • Middag i residensen

Onsdag 14. september:

  • Besøk til UK Digital Catapult. 

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil 975 26 759, e-post csh@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker