Presseinvitasjon: Mæland til Stord

Næringsminister Monica Mæland besøker Stord måndag 23. februar for å sjå nærare på korleis verfts- og leverandørindustrien har vorte råka av fallande oljepris.

På Stord møter næringsministeren kommunen og verfts- og leverandørindustrien. Det er Stord kommune som har invitert Mæland til Kværner Stord for å orientere om situasjonen.

- Omstillinga vert sjølvsagt vanskeleg for dei som blir direkte råka og for deira familiar. Det vert krevjande. Samstundes er norsk økonomi godt skodd for dei utfordringane vi møter, seier Mæland.

Kva: Næringsminister Monica Mæland besøkjer Stord
Kor: Kværner Stord, Eldøyane
Når: Måndag 23. februar klokka 10:30 (møter pressa klokka 12:00)

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-brev
tvi@nfd.dep.no
eller pressevakta: 902 51 303 (ikkje SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker