Presseinvitasjon: Mæland til Svalbard

Næringsministeren reiser til Svalbard 1. desember for å markere 100-års jubileet til Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS. Selskapet ble stiftet 30. november i 1916. 

Et minnesmerke over de 124 ansatte som i løpet av selskapets historie har mistet livet i arbeidsulykker skal reises i Longyearbyen. Avdukingen av minnesmerket er åpent for alle.

Deretter inviterer Store Norske til et kulturarrangement på Huset kl 17. Presse som ønsker å delta, må gi beskjed innen 28. november.

Hvor: Longyearbyen, Svalbard

Når: 1. desember fra klokken 15.30. 

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil 975 26 759, e-post csh@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker