Presseinvitasjon: Mæland til Svalbard

Næringsminister Monica Mæland (H) besøker Svalbard 1.-3. september 2014.

Mæland skal besøke en rekke virksomheter på Svalbard. I Ny-Ålesund (1.9) møter hun blant annet Kings Bay, Norsk Polarinstitutt, Kartverket, den tyskfranske stasjonen AWIPEW og den engelske stasjonen NERC. Næringsministeren skal også besøke og bli orientert om Store Norskes virksomhet i Svea Nord og Lunckefjell (2.9). I Longyearbyen (3.9) skal hun besøke Svalsat, delta på åpningsseremoni for ingeniør forkurs samt motta en oppdatert næringsplan for Svalbard.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken (med på reisen), mobil 992 18 303, e-post
tvi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker