Presseinvitasjon: Mæland til Tromsø

Næringsminister Monica Mæland inviterer næringsliv og forskningsmiljøer til et innspillsmøte om den nye havstrategien i Tromsø. Pressen er også velkommen til å delta på møtet onsdag 21. september. 

Hva: Havstrategien skal løfte frem muligheter for fremtidig næringsaktivitet i havet, se på hvilke hindringer man står overfor, og kartlegge hvordan norske myndigheter på en bærekraftig måte kan legge til rette for videre vekst og sysselsetting.

Hvor: Norsk Polarinstitutt, Hjalmar Johansens gate 14 (seminarrom 2 i 2. etasje).

Program:

Klokken 12.30 – Velkommen

Klokken 12.40 – Innledning ved statsråd Mæland

Klokken 12.55 – Faglige presentasjoner fra dekan Edel Elvevoll ved UiT, og Charlotte Lindquister fra NHO Region Troms og Svalbard. 

Klokken 13.10 – Innspillsrunde

Klokken 14.20 – Oppsummering

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil 975 26 759, e-post csh@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker