Presseinvitasjon: Mæland til Tromsø

Næringsministeren reiser torsdag 23. februar til Tromsø for å besøke bioteknologimiljøet og Biotech North-klyngen. Fredag 24. februar reiser hun til Lyngen for å besøke Aurora Spirit.  

Program:

Torsdag 23. februar

Hva: SIVA Innovasjonssenter. Får korte presentasjoner om bioteknologimiljøet i Tromsø, og medlemsbedrifter i Biotech North-klyngen. Omvisning på innovasjonssenteret (Barents Biocentre Lab, Marbank og Marbio).

Når: Klokken 10.00-13.30

Hvor: Sykehusvegen 21, Tromsø. 

***

Hva: Biotech Pharmacons fabrikklokaler.

Når: Klokken 13.30-14.00

Hvor: Stakkevollveien 65, Tromsø

***

Hva: Nasjonal avlsstasjon for torsk - NOFIMA

Når: Klokken 14.30-15.15

Sted: Skarsfjordvegen 860, Kårvik 

***

Fredag 24. februar

Hva: Besøke Aurora Spirit. Her deltar også EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen (H). 

Når: Klokken 09.00-10.30

Hvor: Årøybuktneset 44, Lyngseidet

***

Det kan komme endringer i programmet. Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug for oppdatert tidsplan. 

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil 975 26 759, e-post csh@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker