Presseinvitasjon: Mæland til Trondheim

Næringsminister Monica Mæland besøker Trondheim i morgen, tirsdag 17. februar.

Næringsministeren besøker NTNU, innovasjonsplattformen DIGS og Kongsberg Seatex for å få innspill til hvordan fremme omstilling, nyskaping og gründerskap.

NTNU
Hva: Samtale med NTNU og bedrifter som har utgangspunkt ved universitetet om hvordan legge til rette for kunnskapsbasert omstilling og nyskaping i Norge.
Hvor: Sem Sælandsvei 14 (Kjemiblokk 1, 3. etasje).
Når: 09.40 – 11.45.

DIGS
Hva: Presentasjon av innovasjonsplatteformen DIGS, Trondheims første frittstående, felles kontorarealer for entreprenører. Samtale med bedriftene i DIGS om utfordringer for gründere i Trondheimsregionen.
Hvor: Olav Tryggvasonsgate 30
Når: 12.00 – 13.20.

Kongsberg Seatex
Hva: Besøk hos Kongsberg Seatex, som utvikler og selger maritim elektronikk til verdensmarkeder.
Hvor: Pirsenteret, Havnegata 9
Når: 13.40 – 14.40.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad (med til Trondheim), mobil 917 17 459, e-post rsi@nfd.dep.no,
eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker