Presseinvitasjon: Monica Mæland til Innlandet

Næringsminister Monica Mæland besøker Innlandet tirsdag 19. november.

Hun skal til Hedmark Kunnskapspark og Heidner Biotek, som er klyngeorganisasjonen for bioklusteret på Hamar. Besøket finner sted fra klokken 09.00 til klokken 11.00. Det er satt av tid til pressen på Biohuset på Hamar fra klokken 10.30-11.00.

Mæland reiser deretter videre til Raufoss, hvor hun vil besøke NCE Raufoss fra klokken 13.30 til klokken 15.30. Den siste halvtimen av besøket er satt av til å besvare spørsmål fra pressen.

Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil: 975 26 759, e-post: csh@nhd.dep.no (med på turen), eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post: media@nhd.dep.no.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker