Presseinvitasjon: Møte med næringsorganisasjonene om Russland

Næringsminister Monica Mæland inviterer næringsorganisasjonene til møte onsdag 20. august. Tema er innføringen av restriktive tiltak mot Russland og mulige konsekvenser for norsk næringsliv. 

Før helgen innførte Norge nye restriktive tiltak mot Russland. I denne forbindelse inviterer næringsminister Monica Mæland norske næringsorganisasjoner til et møte. Formålet er å informere om de nye tiltakene samt diskutere mulige konsekvenser for norsk industri.

Møtet arrangeres i samarbeid med Utenriksdepartementet og Olje- og energidepartementet.

Pressen kan få kommentarer etter møtet, ca kl 13:30.

Når: Onsdag 20. august, kl 12:30-13:30.

Hvor: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8, Oslo.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker