Presseinvitasjon: Møte om bensinprisen

Næringsminister Monica Mæland og finansminister Siv Jensen møter onsdag bensinkjedene for å diskutere priser og konkurransesituasjonen i drivstoffmarkedet.  

De siste månedene har vi sett at oljeprisen har falt betraktelig uten at dette synes å ha ført til lavere priser på drivstoff. Næringsminister Monica Mæland og finansminister Siv Jensen har derfor invitert drivstoffkjedene til et møte.

- Bensinprisen har stor betydning for mange, og det er viktig at konkurransen i markedet fungerer. Derfor ønsker vi nå å møte bensinkjedene på nytt, sier næringsminister Monica Mæland.

- Vi er opptatt av at lavere oljepris og reell nedgang i drivstoffavgifter skal komme forbrukerne til gode gjennom lavere priser på drivstoff, sier finansminister Siv Jensen.

Følgende aktører er invitert til møtet: UNO-X-gruppen, Statoil Fuel & Retail, Smart Fuel (Shell), Esso Norge, ST1, BEST og Norsk Petroleumsinstitutt.

Når: Onsdag 19. august kl 9.00- ca 10:00.

Hvor: Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongens gate 8, Oslo.

Media bør møte opp i god tid for registrering. Forhåndsregistrering kan sendes til media@nfd.dep.no.

Pressekontakter:

For næringsministeren: Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nfd.dep.no,
eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

For finansministeren: Kommunikasjonsrådgiver Tor Audun Gram, mobil 90632854, e-post: tor.audun.gram@fin.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker