Presseinvitasjon: Møte om kapitaltilgangen for bedriftene

Næringsminister Monica Mæland inviterer til et møte om kapitalsituasjonen for næringslivet, mandag 15. februar.

– Det er viktig at markedet fungerer, slik at gode og lønnsomme prosjekter og bedrifter får finansiering. Jeg ønsker å høre hvordan situasjonen er. Derfor har jeg nå invitert aktører fra finansnæringen og organisasjonene til et møte, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Et velfungerende kapitalmarked er en viktig rammebetingelse for næringslivet, særlig i omstillingstider.

– Jeg får signaler både fra oppdrettsnæringen og fiskerinæringen om at tilgang på kapital er en flaskehals for å realisere nye prosjekter. Det er alvorlig om dette bremser en næring som har et stort vekstpotensial, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp), som også deltar på møtet.

Møtet er lukket for pressen. Mulighet for foto ved starten av møtet, og kommentarer i etterkant.

Når: Mandag 15. februar klokken 12:15-14:30.

Hvor: Nærings- og fiskeridepartementets lokaler, Kongens gate 8, Oslo.

Påmelding kan sendes til media@nfd.dep.no Husk å ta med ID.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker