Presseinvitasjon: Møte om likestilling i næringslivet

Hvordan kan vi få flere kvinner i toppen av næringslivet?  Tirsdag 18. november gir gründere, forskere, bedrifter og næringslivsledere sine råd til næringsminister Monica Mæland og likestillingsminister Solveig Horne.

Norge er et av verdens mest likestilte land. Likevel deltar kvinner i mindre grad enn menn i ledelse og styrer, og færre kvinner enn menn er gründere.

I forbindelse med regjeringens arbeid med ny likestillingsmelding, har næringsminister Monica Mæland invitert til et møte. Tema er hvordan vi kan få kvinner til å engasjere seg som ledere og gründere i næringslivet. 

NHO-direktør Kristin Skogen Lund, Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth og BI-professor Tom Colbjørnsen holder innlegg om ledelse. SSB-forsker Arvid Raknerud og gründer Siri Skøyen skal snakke om entreprenørskap. Det vil også bli innspill fra flere bedrifter.

Møtet arrangeres i samarbeid med Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Arrangementet er åpent for pressen. For påmelding og forhåndsregistrering: media@nfd.dep.no.

Når: Tirsdag 18. november, kl 13.30 – 15.00.

Hvor: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8, Oslo.

Pressekontakter:
For næringsministeren: Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

For likestillingsministeren: Kommunikasjonsrådgiver Ida Wullum-Lindberg, mobil 98 04 66 71, epost iwl@bld.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Følg NFD på twitter

#likestilling2015

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker