Presseinvitasjon: Mottar konjunkturrapport fra Rederiforbundet

Næringsminister Monica Mæland mottar Norges Rederiforbunds Konjunkturrapport 2017 mandag 20. mars.

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen presenterer konjunkturrapporten. Rapporten viser utviklingen i den norske maritime næringen i 2016 og Rederiforbundets forventninger til 2017.

Media er velkommen til å delta på presentasjonen.

Påmelding for presse som ønsker å delta: media@nfd.dep.no

Når: Mandag 20. mars, klokken 09:30.

Hvor: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8, 0157 Oslo.

Pressekontakter:
For næringsministeren: Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

For Rederiforbundet: Tove Åstasund Iversen, tiv@rederi.no, tlf 92836811.

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker