Presseinvitasjon: Næringsministeren åpner NGU-dagen i Trondheim

Næringsminister Monica Mæland deltar på årets NGU-dag «Med god grunn» hos Norges geologiske undersøkelse.

Hvordan kan vi utvinne helt nødvendige ressurser mest mulig miljøvennlig? Spørsmålet stiller Norges geologiske undersøkelse (NGU) på NGU-dagen.

– Det er gode grunner til å rette søkelyset på bærekraftig utvinning av mineralressurser, sier næringsminister Monica Mæland.

Mineralnæringen hadde i 2012 rundt 6000 ansatte, en omsetning på 12,7 milliarder kroner og eksporterte for 7,4 milliarder kroner.

– Vi har et mål om å legge til rette for vekst i mineralnæringen. Næringen kan gi økt aktivitet og sysselsetting i Norge, sier Mæland.

Når: torsdag 6. februar kl. 12.
Sted: Norges geologiske undersøkelse, Leiv Eirikssons vei 39, Trondheim.

Norges geologiske undersøkelse er en av Nærings- og fiskeridepartementets underliggende etater. De skal aktivt bidra til at geofaglig kunnskap utnyttes til en effektiv og bærekraftig forvaltning av landets naturressurser og miljø.

NGU-dagen 2014 blir i sin helhet sendt direkte på www.ngu.no i samarbeid med NRK. Les mer om dagen her.

Nøkkeltall:

  • Mineralnæringen i Norge omsatte i 2012 for 12,7 milliarder kroner og eksporterte for 7,4 milliarder kroner.
  • De største produktgruppene er pukk og grus (5,14 milliarder kroner), jern (2 milliarder kroner), kalkstein (1,9 milliarder kroner), ilmenitt/titanoksid (950 millioner kroner) og kull (826 millioner kroner).
  • Pukk og grus har en eksportandel på om lag 20 prosent. Næringen for øvrig har en gjennomsnittlig eksportandel på 87 prosent.
  • Norge står for 6 prosent av verdensproduksjonen av titanmineraler, og 43 prosent av verdensproduksjonen av olivin. 
  • Norge har også ressurser av blant annet gull, kobber, sølv, sjeldne jordarter, thorium, uran og flere andre metaller.
  • De tre største mineralfylkene målt etter omsetning i 2012 er Rogaland (2,2 milliarder kroner, 878 årsverk), Møre og Romsdal (2,1 milliarder kroner, 545 årsverk) og Finnmark (1,7 milliarder kroner, 789 årsverk).

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad, mobil 917 17 459, e-post
 rsi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker