Presseinvitasjon: Næringsministeren kunngjer næringslivets meisterliga

Næringsminister Monica Mæland avslører kva for næringsmiljø som får status som Global Centres of Expertise – klyngenes internasjonale meisterliga - onsdag 18. juni.

Regjeringa forsterkar klyngesatsinga gjennom lanseringa av eit nytt, høgare nivå for norske klynger, Global Centres of Expertise (GCE). Dette er meisterligaen – klynger som er godt etablert, og kor verksemdene er leiande på verdsbasis. Næringsminister Monica Mæland offentleggjer namna på dei få, utvalte klyngene som får GCE-status på arrangementet 18. juni.

Klyngeprogramma er ein svært viktig del av næringspolitikken i Noreg og eigas av Noregs forskingsråd, Siva og Innovasjon Noreg.

Les meir og sjå heile programmet her (Innovasjon Noreg)

Kva: Næringsminister Monica Mæland avslører kva for næringsmiljø som får status som Global Centres of Expertise – klyngenes internasjonale meisterliga.
Kor: Astrup Fearnley-museet, Strandpromenaden 2, i Oslo.
Når: Onsdag 18. juni klokka 10:00

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post
tvi@nfd.dep.no
eller pressevakta: 902 51 303 (ikkje SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker