Presseinvitasjon: Næringsministeren møter gründere i Bergen

- Norge må omstille seg for å være rustet for fremtiden. Vi trenger flere gode gründere til å bygge lønnsomme og bærekraftige bedrifter. En vanlig utfordring for gründere er tilgang på penger i de tidlige fasene. Vi må legge til rette for at de kan videreutvikle sine ideer. For fremtidens arbeidsplasser vil bli skapt av mennesker som tør å satse, sier næringsminister Monica Mæland.

Hva: Innspillsmøte til regjeringens gründerplan
Når: Onsdag 24. juni kl 10:00-13:00
Hvor: Nyskapingsparken, Thormøhlens plass 51, Bergen

I løpet av 2015 skal regjeringen legge frem en gründerplan. Næringsminister Monica Mæland og statssekretær Dilek Ayhan samler gründere, kapitalaktører, kommersialiseringsaktører og representanter fra offentlige investeringstjenester for å få innspill.

- Ofte er det gjennom nyetablerte og raskt voksende bedrifter at nye ideer og produkter kommer inn i markedet. Derfor er det avgjørende at Norge er et godt land å starte og utvikle ny virksomhet i, sier næringsministeren.

Det første møtet holdes i Bergen. Det vil også bli arrangert innspillsmøter i Oslo og Hamar på senere tidspunkt.

Næringsministeren oppfordrer de som ikke kan delta på et møtet til å sende inn skriftlige innspill til Nærings- og fiskeridepartementet ved postmottak@nfd.dep.no. Disse innspillene vil være offentlige.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen, mobil 934 19 402, e-post lno@nfd.dep.no

eller pressevakten: 902 51 303 (ikke sms), e-post
media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»