Presseinvitasjon: Næringsministeren på studietur til Tyskland

Onsdag tar næringsminister Mæland med seg hele sin politiske ledelse til Tyskland for å få innspill til den kommende industrimeldingen.

- Innspillene vi får i Tyskland vil være viktig når vi nå skal gå i gang med å utforme en ny industripolitikk, sier næringsminister Monica Mæland.

På turen, som legges til München og Stuttgart, får Mæland blant annet møte studenter ved Göppingen yrkesskole som blir forberedt på en arbeidshverdag i den nye, automatiserte og digitaliserte industrien. Hun skal videre besøke Siemens hovedkontor, Europas største forskningsorganisasjon Fraunhofer-nettverket, og hun vil få omvisning på Daimler og Festo. Sistnevnte bedrift hadde nylig besøk av Angela Merkel.

- Turen legges til Tyskland, fordi de tidlig satte digitalisering av industrien på agendaen. Vi håper besøket kan gi oss innblikk i hvordan ulike aktører i Tyskland har tilnærmet seg de teknologiske trendene. Og vi ønsker å lære mer om Tysklands arbeid med industri 4.0, automatisering, digitalisering og fremtidens arbeidsliv, sier Mæland.

Program:

Onsdag 16. mars – München

  • Roland Berger Consulting
  • Siemens hovedkontor
  • Makerspace
  • Teknisk Universitet i München
  • Scandinavian Economic Forum

Torsdag 17. Mars – Stuttgart

  • Göppingen yrkesskole
  • Fraunhofer forskningsinstitusjon
  • Daimler
  • Festo

*For et mer detaljert program, ta kontakt med:

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil + 47 975 26 759, e-post csh@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker